Orre rullepark

Vi bygger rullepark på Orre!

Rulleparken blir et verdifullt supplement til aktivitetene sentralt på Orre, og gi barn og unge et populært tilbud i tillegg til det organiserte.

Finansieringen er på plass!

Vi kan per 13. desember 2022 melde at vi har finansieringen på plass !

Om du ønsker å bidra i byggeprosessen, er du hjertelig velkommen til det. Vi tar gjerne imot folk som vil jobbe litt (eller mye) på dugnad, for å raskest mulig ferdigstille anlegget, til glede for både lokale barn, ungdommer og voksen, samt besøkende.

Om du ønsker å bidra, ta kontakt med Johnny på epost jr@time-elektro.no

Hvorfor bygge rullepark på Orre?

En rullepark på Orre vil ha stor verdi for barn og unge. Per i dag foregår det mye godt arbeid i det lokale idrettslaget med blant annet fotball og håndball, men det mangler et lokalt tilbud som ikke omhandler organisert idrett.

Anlegget skal være gratis og åpent for alle!

En rullepark vil være et godt supplement i lokalmiljøet, og vil gi barn og unge et utvidet tilbud i tillegg til det organiserte!

Hvor skal rulleparken bygges?

Klepp kommune har stilt disponibel en ideell tomt for bygging av rulleparken. Tomten er plassert ved utkanten av Orre skole sitt uteområde, på hjørnet ved ballbingen og kunstgressbanen (se video under).

Klepp kommune har stilt disponibel en ideell tomt

I tillegg ligger blant annet nærbutikken, samfunnshuset, og barnehage like ved. En gang- og sykkelvei knytter området sammen med boligfeltene i nærheten.

Den sentrale plasseringen vil i seg selv virke positivt inn på det totale aktivitetsnivået lokalt på Orre. Rulleparken bidrar ytterligere til å skape en “lys sone” i nærmiljøet, som naturlig vil tiltrekke seg barn og unge til ulike aktiviteter.

Hvem skal bygge rulleparken?

Betongpark AS har utformet den planlagte rulleparken, og har bistått med å sette opp budsjett for prosjektet.

Gjennom en brukerstyrt prosess hvor lokale rullebrett- og sparkesykkelbrukere samt lokale surfere har bidratt med innspill, har en funnet et godt design som både skal gjøre rulleparken spennende for nykommere og samtidig gi mulighet for utvikling for de som tar aktiviteten til viderekomne stadier.

Rulleparken er planlagt sentralt i Orre sentrum, like ved blant annet Orre skole og Orrehallen.

Rullepark for alle!

Skating, sykling og sparkesykling


Alle foto: Ivar Vasstveit

Bli med på spleiselaget

Store og små bedrifter, foreninger, lag og kommunen har bidratt så langt.

Ditt bidrag er avgjørende!