Støtt oss!

Vil du være med å bidra til å realisere planene om en rullepark på Orre? Du bestemmer selv hvor mye. Alle monner drar!

Alle bidrag over kr. 20.000,- vil bli synliggjort på nettsider, i informasjonsmateriell, ved åpning av banen og i andre aktuelle sammenhenger.

Vipps

Bruk Vipps-nummer #731683 eller scan QR-kode:

Kontooverføring

Overfør til kontonummer 3290 62 22808 . Merk overføringen med “Mitt bidrag til bygging av rullepark på Orre“.

Faktura

Kontakt oss, så sender vi deg en faktura etter avtale.

Bidragsytere

Tusen takk til alle som har bidratt så langt!

  • Spillemidler fra Norsk Tipping – 2.193.333,-
  • Klepp kommune – 1.500.000,-
  • Sparebankstiftelsen SR-Bank – 300.000,-
  • Sparebanken Vest – Ildsjelfondet – 200.000,-
  • Sparebankstiftelsen Jæren – Klepp – 150.000,-
  • Coop Klepp – kr. 100.000,-
  • Sjøsprøyt 4H Plastfondet – kr. 75.000,-
  • Orre Bygdekvinnelag – kr. 25.000,-
  • Orre Sanitetsforening – kr. 10.000,-

Alle bidrag over kr. 20.000,- vil bli synliggjort på nettsider, i informasjonsmateriell, ved åpning av banen og i andre aktuelle sammenhenger.