Finansieringen er på plass!

Vi kan per 13. desember 2022 melde at vi har finansieringen på plass !

Om du ønsker å bidra i byggeprosessen, er du hjertelig velkommen til det. Vi tar gjerne imot folk som vil jobbe litt (eller mye) på dugnad, for å raskest mulig ferdigstille anlegget, til glede for både lokale barn, ungdommer og voksen, samt besøkende.

Om du ønsker å bidra, ta kontakt med Johnny på epost jr@time-elektro.no

Bidragsytere

Tusen takk til alle som har bidratt!

  • Spillemidler fra Norsk Tipping – 2.193.333,-
  • Klepp kommune – 1.500.000,-
  • Sparebankstiftelsen SR-Bank – 300.000,-
  • Sparebanken Vest – Ildsjelfondet – 200.000,-
  • Sparebankstiftelsen Jæren – Klepp – 150.000,-
  • Coop Klepp – kr. 100.000,-
  • Sjøsprøyt 4H Plastfondet – kr. 75.000,-
  • Orre Bygdekvinnelag – kr. 25.000,-
  • Orre Sanitetsforening – kr. 10.000,-

Alle bidrag over kr. 20.000,- vil bli synliggjort på nettsider, i informasjonsmateriell, ved åpning av banen og i andre aktuelle sammenhenger.