Kontakt

Ildsjeler på Orre har siden mai 2021 jobbet med prosjektet Orre rullepark: et utendørs anlegg av høy kvalitet for barn og unge i Orre sentrum. Dette skal bli et anlegg som inviterer til fysisk utfoldelse, og være en møteplass og et trekkplaster for bygda.

Anlegget skal være gratis og åpent for alle når det står ferdig.

Initiativtakere til prosjektet er Gjert L. Birkeland og Johnny Rosland, to lokalt bosatte foreldre som begge er aktive i nærmiljøet på Orre.

Orre rulleklubb er en ideell organisasjon med organisasjonsnummer 927 755 556.

Kontakt oss:

Gjert Birkeland
952 78 718 // gjertbirkeland@gmail.com

Johnny Rosland
901 51 637 // johnny.rosland@time-elektro.no

Nettsiden er laget av Ivar Vasstveit