Om prosjektet

Skisse for Orre rulleklubb, Betongpark AS.

Rulleparken på Orre

Bygdesamfunn som Orre har behov for anlegg for både organisert og egenorganisert trening. Steder hvor barn og unge kan komme på eget initiativ og skate, sykle, sparkesykle eller henge med venner, er svært verdifulle og gir utrolig mye til barndommen og ungdomsårene.

Ildsjeler på Orre har siden mai 2021 jobbet med prosjektet «Orre rullepark»: et utendørs anlegg av høy kvalitet for barn og ungdom. Dette skal være et anlegg som inviterer til kreativ, fysisk aktivitet, og som skal være en møteplass og et trekkplaster for bygda.

Anlegget skal være gratis og åpent for alle når det står ferdig.

Plassering

Klepp kommune har stilt disponibel en ideell tomt for bygging av rulleparken. Tomten er plassert ved utkanten av Orre skole, mellom fotballbanene og skolens uteområde.

I tillegg ligger blant annet nærbutikken, samfunnshuset, og barnehage like ved. En gang- og sykkelvei knytter området sammen med boligfeltene i nærheten.

Den sentrale plasseringen vil i seg selv virke positivt inn på det totale aktivitetsnivået lokalt på Orre. Rulleparken bidrar ytterligere til å skape en “lys sone” i nærmiljøet, som naturlig vil tiltrekke seg barn og unge til ulike aktiviteter.

Hvem skal bygge rulleparken?

Betongpark AS har utformet den planlagte rulleparken, og har bistått med å sette opp budsjett for prosjektet.

Gjennom en brukerstyrt prosess hvor lokale rullebrett- og sparkesykkelbrukere samt lokale surfere har bidratt med innspill, har en funnet et godt design som både skal gjøre rulleparken spennende for nykommere og samtidig gi mulighet for utvikling for de som tar aktiviteten til viderekomne stadier.

Drift og vedlikehold

Betongparker krever veldig lite vedlikehold, utover brukerstyrt kosting av grus og løv.

Det er likevel ønskelig å sikre at området i og rundt elementene i rulleparken er fine og innbydende for sosial aktivitet. Derfor skal det settes opp ulike sittegrupper og noe buskas. I tillegg skal parken lyssettes.

Anlegget skal være gratis og åpent for alle når det står ferdig

Drift av rulleparken vil være i regi Orre Rulleklubb, og klubben vil være ansvarlig for det vedlikeholdet som kreves.

Bærekraft og klimatilpasning

Prosjektet skal gjennomføres på en god måte for å minimere klimautslipp og andre negative miljø-effekter ved prosjektet. Vi har med basis i dette funnet leverandører som har bærekraft med seg som et styrende prinsipp for deres virksomhet.

Vi kommer til å bygge parken med følgende krav til prosjektet:

  • For betongelementene i parken skal det benyttes «Lavkarbon Betong Klasse A». Denne reduserer CO2-utslippet med betongproduksjonen med 36 prosent.
  • Maskiner og transportmidler skal være elektriske der hvor det er mulig
  • Videre er det krav om biodrivstoff der elektrisk ikke er mulig
  • Eksisterende masse på området skal gjenbrukes
  • Håndtering av masse og avfall skal foregå utslippsfritt i de tilfellene hvor slike alternativer er å oppdrive i vår region
    • 90 prosent kildesorteringsgrad blir sikret med godt merkede containere samt krav til personell
  • Prosjektet skal benytte kortreist materiale der hvor det er mulig
  • Prosjektet skal sikre planting av 50 trær
  • Det skal lages gode stier for ikke-motoriserte framkomstmidler til parken, og det skal være en romslig sykkelparkering